En temps dels visigots al territori de València

Albert Ribera Lacomba
Esperança Huguet Enguita
Josep Maria Macias
2019
Museu de Prehistòria de València , ISBN 978-84-7795-838-3 , 240 p.

Back to top