Direcció Museu de Prehistòria de Valencia

 • María Jesús de Pedro Michó

  Directora
  963 883 537
  963 883 537
  963 883 536

Servei d'Investigació Prehistòrica (SIP)

En 1927 es crea el Servei d'Investigació Prehistòrica (SIP) i el seu Museu. El seu artífex, Isidre Ballester Tormo, concep aquesta institució com un centre d'investigació semblant als ja existents a Madrid i a Barcelona.
El punt de partida va ser la col·lecció de materials arqueològics procedents del poblat ibèric d'El Xarpolar de Margarida i del poblat de l'Edat del Bronze del Mas de Menente, a Alcoi. Però van ser les excavacions pròpies del SIP les que van permetre de generar importants col·leccions públiques.

Gabinet de Fauna Quaternària

Es crea l'any 2001 amb l'adquisició d'una col·lecció paleontològica de fauna fòssil del Quaternari valencià. Es tracta d'un material de gran valor patrimonial i d'un alt interés per la institució, ja que completa la seqüència de fauna valenciana des del Plio-plistocé fins a l'Holocé.
A més, disposa d'un important conjunt de material comparatiu de fauna actual. S'ocupa de la conservació, la investigació i la divulgació de les col·leccions de fauna del Museu i de les seues excavacions aplicant un enfocament paleontològic i arqueozoològic.

Unitat de Registre i Magatzems

A través dels sistemes informatitzats de Registre de magatzem (150.000 registres) i del Catàleg de peces (30.000) s'accedeix a la informació de tots els materials que formen les col·leccions del Museu. La majoria d'ells procedeixen de les pròpies excavacions del SIP, en menor grau de les excavacions de salvament i, puntualment, de donacions o compres. Les peces museables catalogades, que no s'exhibeixen en les sales del Museu, es custodien al Magatzem de Reserva.

Laboratori de Restauració

Molt vinculat a la història de les excavacions del SIP des del seu començament, el taller de restauració es fa càrrec de la conservació i la restauració dels materials arqueològics que integren els fons del Museu i intervé en l'extracció i la consolidació de materials i estructures en les excavacions del SIP que ho requereixen.
El control de les condicions de conservació dels materials que custodia el Museu, tant en les sales permanents i temporals com en les sales de reserva, constitueix una de les funcions bàsiques del laboratori.

Biblioteca del Museu de Prehistòria de València

Posseeix uns 61.000 volums que inclouen monografies, fullets i una col·lecció de 1.400 títols de revistes, de les quals 400 en mantenen oberta la subscripció. L'amplitud dels seus fons, que comprén temes sobre arqueologia i prehistòria, serveix d'ajuda en els objectius del Museu i ofereix el suport necessari per a la investigació, l'aprenentatge i la difusió del coneixement.
Es tracta d'una biblioteca especialitzada d'atenció personal i directa als usuaris que té, a més, una Filmoteca i una Biblioteca Infantil, amb préstec de pel·lícules i llibres.
 • Yolanda Fons Grau

  Tècnica Mitjana d'Arxiu i Biblioteca
  963 883 599
  963 883 599
 • Celeste Serra Aracil

  Tècnica Mitjana d'Arxiu i Biblioteca
  963 883 600
  963 883 600
 • Marta Ruiz-Cortina Seco

  Tècnica Mitjana d'Arxiu i Biblioteca
  963 883 600
  963 883 600

Unitat de Difusió, Didàctica i Exposicions

S'encarrega de la preparació, gestió i difusió de les exposicions temporals i itinerants del Museu, que poden ser de producció pròpia o externa. També elabora, organitza i posa en marxa les activitats didàctiques, tant en les instal·lacions del Museu com en els jaciments dependents d'ell. El seu objectiu és fer dels fons del Museu i del patrimoni arqueològic el punt de partida per a la reflexió i acostar-los als diferents segments de públic i a tots els municipis valencians. Per a aquest fi es programen visites guiades, tallers, maletes itinerants i propostes especialment dissenyades per a la celebració d'esdeveniments puntuals, com el del 18 de Maig: Dia Internacional del Museu, la Nit europea dels Museus i les jornades de visita a alguns jaciments.
Back to top