El comerç romà

Sala X
Un dels motius que explica la presència romana a Hispània va ser l’interés per obtindre productes i recursos a fi d’integrar-los en els seus circuits comercials. El comerç es realitzava fonamentalment per via marítima i fluvial, mentres que els intercanvis terrestres es van efectuar a través d’una àmplia xarxa de vies i camins. En les nostres terres l’eix de transport més important era la via Augusta.

Vitrines

Back to top