Els productes del comerç (III)

Vitrina 141
Les terres valencianes van comerciar amb tot el Mediterrani, intercanviant tant matèries primeres com productes de primera necessitat, manufacturats, de luxe i esclaus.
Back to top