Les últimes importacions. Segles IV-VI

Vitrina 148
Els productes intercanviats durant l’Antiguitat Tardana van ser essencialment els mateixos amb què s’havia comerciat en moments precedents. A Hispània es van incrementar les produccions locals de ceràmica i van aparéixer noves formes. Al mateix temps van arribar del nord d’África grans quantitats de ceràmica de cuina i de vaixella de taula amb un vernís ataronjat clar.
Back to top