La ceràmica comú

Vitrina 145
Entre les ceràmiques comunes s’inclouen formes per al servici de taula com a gerres o fonts junt amb altres per a la cuina. Estes últimes es van utilitzar per a preparar els aliments, generalment torrats o olles i els seus tipus més habituals van ser olles, casseroles, cassoles i tapadores.
Back to top