Publicacions diverses

Vil·la Cornelius: conservació i restauració de mosaics: edició trilingüe

Trinidad Pasíes Oviedo
2016
, ISBN 978-84-7795-776-8 , 97 p. p.

    Back to top