Jornades

Preses petites i grups humans en el passat: II Jornades d'arqueozoologia del Museu de Prehistòria de València

Alfred Sanchis Serra
2015
, ISBN 978-84-7795-734-8 , 305 p.

Back to top