Una miqueta més que diners

Sala XIV
Les medalles són un dels formats commemoratius i honorífics més importants dels segles XIX i XX i també són objecte d'estudi de la numismàtica. Esta disciplina nascuda en el Renaixement tracta de desvelar els secrets de les monedes antigues, servint-se de llibres, monetaris, empremtes, buidatges o fitxes per a desenvolupar el seu treball. A vegades els diners abandonen la seua funció econòmica i passen a tindre un caràcter ornamental, votiu o publicitari. I, de vegades, altres objectes de la vida quotidiana com els joguets o les monedes de xocolate l'utilitzen com a model.

Vitrines

Back to top