Els diners

Sala X
Per a il·lustrar el concepte diners l'exposició recorre a nombrosos objectes que diferents cultures han emprat al llarg de la història com a mitjà de pagament, com a mesura de valor i que han resultat útils per a acumular riquesa; metalls, minerals, vegetals, fusta, teles, paper o plàstic. Fitxes, vals, accions, xecs o targetes són coneguts formats de diners, àmpliament difosos en occident, que des del segle XX formen part de nombroses transaccions quotidianes. Però el concepte de diners també referix a altres peces curioses empleades com a mitjà de pagament en diferents cultures; braçalets, armes, ferramentes, perles de pasta vítria, ganivets, destrals, aixades, fitxes de porcellana, estics de bambú, teixits, lingots de bronze o plata, monedes de plom, sal, te, cacau o pedres de quarsita. La sala està presidida per una gran caixa de cabals emprada per la Diputació de València  al segle XIX.

Vitrines

Back to top