Ofrenes per a una entrada: la porta oest de la Bastida de les Alcusses

Vitrina 78
L’entrada principal del poblat de la Bastida de les Alcusses va ser reconstruïda cap a mitjans del segle IV aC. Degué ser un moment molt important per a la comunitat que va habitar el lloc, ja que s’hi va dur a terme un ritual i es van depositar unes ofrenes per a celebrar i recordar el moment: hi ha fragments cremats de la porta anterior, vasos de ceràmica, llavors i fruits, restes d’animals i també cinc conjunts d’armes formats, cada un, per l’espasa, denominada falcata, l’escut i les llances pesada i lleugera. Quasi totes les restes estan cremades i les armes inutilitzades, trencades o doblegades, tot seguint unes pautes conegudes en els rituals funeraris, encara que ací no s’han trobat restes humanes. Fins ara, la troballa és única en l’àmbit del Mediterrani occidental.
Back to top