Rituals de comensalia

Vitrina 75
Els ibers celebraven actes socials i organitzaven festes que servien per a crear llaços de comunitat i promoure relacions socials, però també per a mostrar el poder de les famílies de l’elit. Els actes de comensalia, consumir menjar i beguda en companyia, estan ben documentats per les restes materials que han deixat. Part de la vaixella hi utilitzada procedeix del comerç amb àrees del Mediterrani central i oriental, com ara Grècia i Itàlia, que degueren ser uns espais llunyans i exòtics per als ibers. Les begudes alcohòliques van tindre un paper especialment important en els actes cerimonials, sobretot el vi. Amb artefactes com les clepsidres, que són captadors de líquids, es repartien les racions entre els invitats, alhora que es filtrava el caldo i s’airejava quan es servia. La vaixella en miniatura es pot interpretar com a joguines per a transmetre valors socials.
Back to top