La connexió edetana de la ceràmica figurada

Vitrina 103
Esta gran gerra, trobada en el Puntal dels Llops, presenta una decoració figurada complexa amb motius de magraners. La distribució desigual i restringida de les ceràmiques figurades en el conjunt dels jaciments edetans ha portat a suggerir que estes peces van circular entre grups socials de rang que tenien a càrrec seu fortins com el Puntal i que mantenien relacions amb altres grups semblants del territori edetà.
Back to top