El Castellet de Bernabé (Llíria, València)

Maqueta del Castellet de Bernabé
A través d’una maqueta es mostra una reconstrucció del jaciment del Castellet de Bernabé (Llíria). El traçat urbanístic estava organitzat entorn d’un carrer central que distribuïx els departaments a cada costat. Tres sectors es poden diferenciar en el conjunt de departaments: una gran vivenda en què habitava una família de rang, un conjunt de departaments destinats a treball i a la transformació de productes (mòlta i almàssera), al seu magatzematge i a la forja de ferro; i, finalment, un grup de vivendes d’una sola estança en què va viure un grup de treballadors, com a clientela dependent de la família de rang.
Back to top