Grans tenalles per a grans celebracions

Vitrina 98
Moltes de les ceràmiques amb decoració figurada són grans gots contenidors de productes líquids i sòlids. És temptador imaginar l'exhibició d’estos gots en les mateixes festas, desfilades o celebracions relatades en les seues decoracions, potser com a contenidors dels productes alimentaris a repartir en festins.  En esta vitrina destaquem la gran gerra decorada amb sis personatges masculins, de siluetes perfilades, armats amb dards o xicotetes llances i agafats de la mà. Alguns d’ells ostenten una xicoteta tira o cinta encreuada en el coll, que també trobem en genets i altres infants representats en altres gots, i que ha sigut interpretada com a símbol de rang o potser de grup.
Back to top