Les ceràmiques decorades i d’importació del Tossal de Sant Miquel

Vitrina 93
Igual que succeïx en els poblats de la Bastida o Los Villares, el panorama ceràmic del Tossal de Sant Miquel inclou materials locals, de producció ibèrica, i importats. Entre els primers s’exposen alguns fragments amb decoració figurada, entre els que destaca el conegut com kalathos de la 'Dama de l’Espill', que va ser una de les primeres peces amb decoració figurada descobertes en la vessant sud del Tossal i que va motivar l’elecció del lloc d’excavacions en els anys 30 del segle passat. Destaquem també d’esta vitrina els coneguts plats de peixos, que són plats plans, de vegades amb cassoletes centrals que imiten models grecs i itàlics, decorats amb peixos pintats en el seu interior. Pel que fa a les ceràmiques importades, el panorama és compon de peces de vaixella grega i itàlica i morters púnics i imitacions de gots de vernís negre fets en Eivissa.
Back to top