Soterraments infantils

Vitrina 87
Esta vitrina mostra dos soterraments infantils del Castellet de Bernabé (Llíria). Els individus perinatals i els infants de fins a sis mesos d’edat -encara que este és un temps variable segons àmbits geogràfics, culturals i cronològics- són inhumats en les cases, davall els paviments. Els cossos no són incinerats i es depositen en urnes amb plats a manera de tapadores. Molt poques vegades hi ha aixovar, i varia segons l’estatus de l’individu soterrat, però en general no s’observa el grau d’estratificació social que es dóna en les necròpolis.
Back to top