La guerra i el poder: el genet de la Bastida

Vitrina 77
Aquesta és una de les peces més conegudes de les col·leccions del Museu. Es tracta d'un bronze fos que representa un home nu amb els elements específics del grup dominant: les armes i el cavall. En una mà empunya l'espasa, que es denomina falcata, i en l'altra l'escut redó, que es diu caetra, però destaca, sobretot, el casc amb gran plomall, tot un símbol del poder d'aquests homes.
 
 
 


 
 
Back to top