Villa Cornelius. La vida rural en època romana

  • 21-11-2013 - 29-06-2014
L'exposició mostra, per primera vegada, els materials trobats a les excavacions de les que ja es van publicar les seves investigacions l'any 2006 però que mai s'han exposat al públic. La novetat és mostrar a tota la societat, i no només a la comunitat científica, les investigacions realitzades, els excel·lents objectes trobats i, a més a més, justificar de manera pública les inversions realitzades.

Al voltant de la idea central s'articulen dues bàsiques que donen forma a la totalitat de l'exposició: La vil•la de Publius Cornelius Iuniani i el processat del lli a les terres valencianes. El primer tema és contextualitzar històrica, urbanística i arquitectònicament la vil·la de Publius Cornelius Iuniani i el segon mostrar les activitats productives del famós lli xativí que és esmentat com el segon millor de l'imperi per les fonts clàssiques.

L'exposició s'estructura així en tres àmbits, mostrant els materials originals apareguts en el registre de l'excavació com són escultures, monedes, ceràmiques, una gran inscripció i de manera destacada el mosaic de marbre, opus sectile, trobat a la vila que ha estat restaurat pel Laboratori de Restauració del Museu de Prehistòria per a aquesta exposició.

ÀMBIT 1: EL PAISATGE I ELS HABITANTS
S'explica la troballa de l'excavació a causa dels treballs de construcció de l'AVE.
Es presenta la vil·la, la seva cronologia i evolució així com la seva activitat productiva a través dels diferents estudis interdisciplinaris realitzats.
En aquest àmbit destaca la inscripció votiva en marbre de Buixcarró decicada a Publivs Cornelivs Ivniani, amb transcripció de l'epigrafia, així com un reconstrucció 3D de la vi·la.

ÀMBIT 2: LA VILA
S'explica la vil•la de Cornelius dins del conjunt de viles valencianes i la seva relació amb la Via Augusta.
Aquesta vil•la estava al territorium de la ciutat de Saetabis (Xàtiva) i propera a la Via Augusta, a la província de la Tarraconensis. Es va construir al segle I dC i va ser habitada sense interrupció fins al segle XIII dC

L'ESTADA PRINCIPAL DE DESCANS
Es presenten les restes originals del dormitori principal de la casa que consta: d'un vestíbul amb mosaic policrom i d'un dormitori amb el terra decorat de marbre, i també les parets revestides amb pintura mural.

ÀMBIT 3
Objectes que mostren l'economia a la vil·la i les seves relacions comercials: 50 monedes d'època romana, 2 cassoles de ceràmica d'Àfrica, una de la Gàl·lia i diverses d'Hispània, 3 gerres de ceràmica comuna local, una llàntia de disc decorada, una placa d'os treballat, 2 fitxes de joc i 24 agulles també d'os, 11 objectes de metall, entre ells una polsera, un anell, i diverses agulles i aplics, i, finalment, 6 contrapesos de teler.

Les troballes arqueològiques i el seu estat de conservació converteixen aquesta vila en un dels millors exemples valencians d'època romana. Destaquen les basses per al treball del lli i l'espart, un temple de culte domèstic dedicat al déu Hèrcules, els paviments de marbre de Buixcarró, les escultures i les vaixelles.
>
Back to top