Serie de Trabajos Varios 100

La romanització a les comarques septentrionals del litoral valencià: poblament iberoromà i impotacions itàliques en els segles II-I a.C

Ferran Arasa Gil
2001
, ISBN 84-7795-286-8 978-84-7795-286-2 , 292 p.