Serie de Trabajos Varios 116

L'oppidum de la Carència de Torís i el seu territori

Rosa Albiach Descals
2013
, ISBN 978-84-7795-682-2 , 342 p.