Un món en imatges


Mitjançant un joc de simulació els participants s’introduíen en l’art paleolític: tècniques, suports, materials emprats, temàtica, funció i característiques distintives de la zona cantàbrica i mediterrània. El Taller anava adreçat a alumnat de primaria i secundaria, i els objectius eren:

Educació Primaria:
-Que l'alumnat coneguera alguns aspectes de la vida en el Paleolític.
-Que s’aproximaren a les característiques i funció de l’art paleolític.

Educació Secundaria:
-Que l'alumnat coneguera les tècniques d’investigació emprades en l’estudi de l’art paleolític.
-Que s’aproximaren a les característiques de l’art paleolític i a la problemàtica que planteja la seua cronologia.
Educació primària, Educació secundària, Batxillerat i F.P. Grau Mitjà, Educació adults
    Back to top