Bookcrossing 2023. Dia Internacional de Llibre

  • Museu de Prehistòria de València
    21-04-2023 9-11 h

Un any més des de la Biblioteca volem commemorar amb vosaltres el Dia Internacional del Llibre, amb un Bookcrossing promogut pel Centro-Museo Artium de Vitoria-Gasteiz. La idea és compartir, les biblioteques de museus i centres d’art, un ‘alliberament massiu de llibres’. 

Amb aquesta campanya es pretén inundar de llibres diverses ciutats espanyoles i, més en concret, difondre el foment de la lectura i el coneixement de les distintes disciplines culturals, en el nostre cas, la prehistòria i l’arqueologia.

El bookcrossing o ‘club de llibres global’ es regeix per tres senzilles regles, conegudes com les tres erres: Read ‘llig’, Register ‘registra’, Release  ‘allibera’, i té l'objectiu què els qui arrepleguen els llibres, disfruten de la seua lectura i tornen a alliberar-los en un altre punt diferent del món.

Tots els llibres alliberats estaran acreditats amb les seues etiquetes corresponents, contindran les instruccions necessàries per a facilitar el lector la seua participació en la campanya i estaran registrats en la pàgina web www.bookcrossing-spain.com, on els diversos museus indicaran el lloc en què alliberaran cada exemplar.

Enguany celebrarem el Dia Internacional del Llibre el dia 21 d'abril,  alliberant 10 publicacions d'edició pròpia per racons del Museu.


Aquestes són les publicacions que alliberarem:

LES SOCIETATS CAÇADORES I RECOL·LECTORES  (3)

Lloc d’alliberament:

Sala permanent de Prehistòria

HISTÒRIA DELS DINERS : GUIA DE SALA (2)

Lloc d’alliberament:

Sala d'història dels diners

 

EL MOSAICO ROMANO DE LOS ORÍGENES DE ROMA (1)

Lloc d’alliberament:

Sala permanent del Món Romà

 

POMPEYA BAJO POMPEYA (1)

Lloc d’alliberament:

Sala permanent del Món Romà

 

ROMANOS Y VISIGODOS EN TIERRAS VALENCIANAS (1)

Lloc d’alliberament:

Sala permanent del Món Romà


EN CARTELL: MUSEU DE PREHISTÒRIA 1983-2020 (2)

Lloc d'alliberament:

Patis de la Beneficència

Anima't i «vine de caça»! La Biblioteca inundarà les sales del Museu amb un muntó de publicacions molt interessants sobre prehistòria i arqueologia.

Tots els públics
    Back to top