Per la ciència espanyola i universal: Juan Vilanova, l'associacionisme científic i la geologia com a empresa internacional = Por la ciencia española universal: Juan Vilanova, el asociacionismo científico y la geología como empresa internacional

Catalá Gorgues Jesús Ignacio
2021
, ISBN 978-84-7795-906-9

    Back to top