Adaptar-se al clima

Vitrina 19

Els canvis climàtics del Quaternari van afectar la distribució geogràfica de la fauna i la flora, també la seua presència i abundància en un territori, o van conduir a la seua rarificació, migració i desaparició.
En períodes freds van alternar les formacions vegetals obertes de matossars i estepes amb boscos de pi negre. En els moments càlids es van expandir els boscos de pi blanc, carrasques, roures i matossars de coscoll i llentiscle.
La particular localització de la Península Ibèrica la va convertir en una àrea de refugi per a animals i vegetals com el lleopard i el pi pinyoner, o el romer. D'altra banda, les condicions temperades del Mediterrani explicarien l'absència en aquesta zona del ren, el rinoceront llanut i el bedoll, espècies presents al Cantàbric i altres parts d'Europa.

Back to top