Sapiens

Vitrina 16

Els fòssils d'Homo sapiens trobats en jaciments valencians del Paleolític superior corresponen a fragments cranials, dentals i postcranials d'individus d’edats i sexes diferents. El més antic, de fa 30.000 anys, és un occipital infantil descobert en la Cova de les Malladetes (Barx). 
En la Cova del Parpalló (Gandia) es van recuperar restes de quatre persones, entre les quals destaca el crani i diversos ossos pertanyents al possible enterrament d'una dona jove de fa uns 25.000 anys. Aquesta és una dada rellevant, ja que seria una de les escasses manifestacions de pràctiques funeràries paleolítiques documentades en terres valencianes, un tipus de ritual ben reconegut en altres zones d'Europa.

Back to top