L'espai habitat

Vitrina 7

En el Paleolític mitjà les coves i els abrics es van habitar al llarg de milers d'anys, si bé les ocupacions hi van ser molt esporàdiques. 
En les estades més breus, vinculades a l'explotació de determinats recursos, els útils estan poc elaborats i es realitzen a partir de diverses roques. En les de durada més prolongada, associades a assentaments estacionals, es documenta una intensa reutilització i reciclatge de les eines de sílex. 
Al voltant de les llars es durien a terme tant les activitats de talla i de fabricació d’utensilis diversos, com el processament i el consum d'aliments. Aquestes tasques són conegudes gràcies a l'anàlisi de les marques d'ús presents en les eines de pedra els materials recuperats.

Back to top