D'humans i carnívors

Vitrina 5

La competència entre humans i altres animals pels llocs d'habitació i per les preses es fa visible durant el Paleolític mitjà i l'inici del Paleolític superior en jaciments com la Cova Negra (Xàtiva) i la Cova de les Malladetes (Barx). 
La desocupació de les coves és aprofitada per alguns carnívors per a instal·lar els caus. Per això, allí podem trobar els seus ossos, els excrements i també les restes de les seues preses que, de vegades, presenten marques d'haver sigut consumides per aquests animals. Altres evidències d’aquesta interacció són l'aparició d'ossos de carnívors amb marques d’útils de pedra i la presència de restes humanes amb senyals de mossegades de carnívor. 

Back to top