Els cossos dels ibers: vestits i decoracions

Vitrina 90
La vestimenta i l’adorn contribueixen a crear identitat. La indumentària estava estretament vinculada a l’estatus, el gènere o l’edat, i creava aparences i codis simbòlics que, per al període ibèric, podem desxifrar a partir de les representacions de les persones —en escultura, pintura o en forma d’exvots— i dels objectes relacionats amb la decoració i l’adorn personal. Es reconeixen grups socials de l’elit amb atributs específics de gènere i edat definits per la vestimenta: túniques llargues o curtes; pel pentinat: trenat, arreplegat o solt, i també pels objectes relacionats: imperdibles o fíbules, sivelles, botons i pintes. Les joies d’or, plata i bronze en forma d’arracades, anells, penjolls o collars van tindre una enorme importància simbòlica com a marcadors de l’estatus i l’edat, sobretot en les dones. Molts d'aquests codis són visibles en el món funerari i religiós, bé en les restes d'aixovars personales de les tombes o bé en les representacions, encara que en aquesta vitrina s'exposen materials de poblats.
Back to top