Biblioteca

La Biblioteca del Museu de Prehistòria de València té com a funció donar suport a la tasca investigadora, educadora i difusora que du a terme el Museu, i també a qualsevol usuari que necessite aquest fons documental per a finalitats d’investigació i d’estudi.
Des de la seua creació el 1927, com una de les seccions del Servici d’Investigació Prehistòrica, la Biblioteca ha reunit monografies, publicacions seriades i altres materials sobre la història de la humanitat, des dels seus orígens fins a l’època romana i medieval, i s’ha especialitzat en el territori de la Comunitat Valenciana. També disposa d’una interessant col·lecció de museologia, restauració, numismàtica i epigrafia. En l’actualitat el fons documental que ofereix supera els 70.000 volums.

Informations générales

Adreça
Museu de Prehistòria de València – Biblioteca
c/ Corona 36
4003 València
 
Contacte
Tel. 963 883 600                    
mail: bibliotecasip@dival.es
 
Horari
Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 9:30 a 14:00 h
Dimarts, de 9:30 a 18:00

Accés
S’accedeix a la Biblioteca per l’entrada de la façana posterior del Museu (carrer sense eixida entre el Museu de Prehistòria de València i l’IVAM).
Els dimarts, a partir de les 15 h, l'accés es realitzarà per l'entrada principal del Museu (carrer Corona, 36).
 
Normes d'ús
 
• Per accedir a la Biblioteca cal identificar-se amb el DNI o el permís de conduir.
• Una part important dels fons és de lliure accés, la resta s’ha de sol·licitar al personal de la Biblioteca.
• Tots els materials, bibliogràfics o no, han de tractar-se amb cura per evitar el seu deteriorament. Els lectors són els responsables del material que utilitzen.
• La reproducció de documents s'atindrà a allò establit per la Llei de la Propietat Intel·lectual i es podran excloure determinats fons per raons com la conservació.
• Després d’utilitzar els llibres s’han de deixar sobre les taules i en cap cas es col·locaran a les prestatgeries. 
• S’ha de guardar silenci, evitar conversacions i desconnectar el so de portàtils i telèfons mòbils. No s’hi pot entrar menjar ni beguda.
• Els xiquets i les xiquetes poden utilitzar la biblioteca si van amb companyia d’una persona adulta.
• Es prioritzarà la consulta de documents de la Biblioteca.

Publications de valeur bibliographique spéciale

Aquesta secció reuneix més de 200 publicacions rellevants pel seu paper en la historiografia arqueològica o prehistòrica. Són obres d'alt valor bibliogràfic per ser primeres edicions, contenir gravats, tenir una molt acurada edició, etc. 

Archive

Actualment es treballa en el procés tècnic d'aquest fons, que reuneix la documentació que ha generat l'activitat del Museu i algunes donacions de conjunts documentals com el de Vilanova i Piera, Domingo Fletcher Valls i Isidro Ballester.

Services

Serveis

La Biblioteca té com a objectiu constituir-se com un centre d’investigació i estudi en l’àmbit de les seues especialitats: la prehistòria i l’arqueologia. Per a això, presta als seus usuaris diversos servicis encaminats a facilitar-ne l’accés als fons i d’esta manera col·labora en la seua difusió.

Consulta en sala

La sala de lliure accés disposa de vint-i-huit punts de lectura, ofereix connexió per a ordinadors portàtils i també de connexió wifi. La majoria dels fons ingressats des del 1985 estan automatitzats  i es pot accedir-hi per mitjà dels ordinadors disponibles a la sala. La resta dels fons que completen la col·lecció poden consultar-se en els fitxers manuals. En aquesta sala es troben els prop de 25.000 volums de lliure accés que estan a disposició dels usuaris.

Informació dels últims títols

A la sala de lliure accés, en un expositor independent, els usuaris podran consultar els títols incorporats en l’últim mes. També es pot trobar aquesta informació a l’OPAC.

Préstec

Tant els llibres de la Biblioteca Infantil com les pel·lícules i els documentals es troben a disposició dels usuaris, en préstec domiciliari, per un període d’una setmana. La resta de publicacions segueixen un normativa que pots consultar ací. 

Sol·licitud d’adquisicions

Els lectors poden sol·licitar que s’hi adquirisca qualsevol tipus de material que consideren adequat per a l’especialització de la biblioteca i a les seues necessitats d’informació. Les sol·licituds poden fer-se personalment o també poden enviar-se per correu electrònic a: bibliotecasip@dival.es

Intercanvi bibliogràfic

La Biblioteca gestiona l’intercanvi bibliogràfic de les publicacions del Museu de Prehistòria de València amb 400 institucions internacionals de l’àmbit de la prehistòria i l’arqueologia.

Adreça de contacte: bibliotecasip@dival.es

Préstec interbibliotecari

Dirigit a institucions. Els documents han de ser sol·licitats amb dades bibliogràfiques suficients per a la seua identificació.

Per a més informació: bibliotecasip@dival.es

Fonds

Consultar el catàleg per internet

En l’actualitat la col·lecció està formada per més de 22.000 monografies i més de 1.450 publicacions periòdiques. Els materials, una gran part dels quals, es d’accés lliure, estan distribuïts per a facilitar-ne la consulta en monografies (organitzades per matèries) i publicacions periòdiques, al costat d’obres de referència com ara enciclopèdies, diccionaris biogràfics, temàtics i tècnics, etc.

Monografies

Reuneix una àmplia i variada selecció de títols que van des del Paleolític a l’estudi dels pobles germànics i l’època medieval,  passant pel Neolític, l’edat del ferro, les colonitzacions, la cultura ibèrica i l’època romana, les civilitzacions antigues del Pròxim Orient i l’arqueologia clàssica. A més, disposa d’interessants fons de museologia i museografia, restauració, numismàtica, epigrafia, fauna  i biblioteconomia, un important conjunt d’obres de referència i una secció dedicada al còmic. Hi ha servei de préstec.

Publicacions periòdiques

La col·lecció de publicacions periòdiques arreplega estudis sobre prehistòria i arqueologia, però hi ha títols dedicats a la museografia, la restauració, la fauna, la religió, la numismàtica o diferents aspectes de la metodologia. Els fons comprenen des de les últimes dècades del segle XIX fins a l’actualitat. També hi ha revistes infantils.

Biblioteca Infantil

Ampli fons dedicat al públic infantil i juvenil, perquè estudien i gaudisquen de la prehistòria i l’arqueologia. Recull més de 900 monografies i títols de revista amb distintes matèries: origen de la Terra, la prehistòrica, l’antiguitat, l’edat mitjana, temes generals i arqueologia,  museus i biblioteques. Els llibres són prestables.

Filmoteca

Reuneix un fons, una col·lecció de pel·lícules i documentals sobre temes relacionats amb l’àmbit de les competències del Museu. Es troben a disposició dels usuaris, en préstec domiciliari, tant els títols més actuals com d’altres que formen part de la història del cine. És material prestable.

Fullets i material efímer

En aquesta secció hi ha una col·lecció important de separates que comprén més d’11.000 títols. A més hi ha una secció amb el material efímer, catàlegs i guies d’altres museus o conjunts arqueològics. 

Back to top