The 7th Joint Meeting of Nomisma.org and ECFN 2018 xx

  • Saló d’actes Alfons el Magnànim
    03-05-2018 - 05-05-2018
INFORMACIÓ

Sobre ECFN (European Coin Find Network)

ECFN és una xarxa formada per les institucions dedicades a la investigació i el registre de troballes de monedes d'Europa amb l'objectiu de fomentar la cooperació i el diàleg entre elles. La xarxa està coordinada per la Römisch-Germanische Kommission (RGK) del Deutschen Archäologischen Instituts (DAI).

Comitè organitzador:

Rahel Ackermann (Inventar der Fundmünzen der Schweiz, Switzerland)
David Wigg-Wolf (Römisch-Germanische Kommission, Germany)
Manuel Gozalbes (Museu de Prehistòria de València, Spain)
Pere Pau Ripollés (Universitat de València, Spain)

Contacto: info(a)fundmuenzen.eu

Sobre Nomisma.org

Nomisma.org és un projecte col·laboratiu destinat a proporcionar representacions digitals estables de conceptes numismàtics d'acord amb els principis de Linked Open Data. Aquests prenen la forma d'URI http format que així mateix dona accés a informació reutilitzable sobre aquests conceptes, juntament amb enllaços a altres recursos.

El projecte està dirigit per un comitè actualment compost per:

 

    Back to top