El món rural

Sala XII
Les ciutats depenien dels productes que proporcionava el camp. L’agricultura era la principal activitat econòmica romana i es desenrotllava en les villae, finques rurals, que podien ser latifundis o xicotetes i mitjanes propietats. La terra es parcel·lava amb un sistema conegut com centuriació que dividia el territori en quadrícules de 20 actus (50 hectàrees).

Vitrines

Back to top