La vil·la rústica

Vitrina 155
Les vil·les eren finques rurals amb terres en què s’exercien activitats agrícoles, productives i artesanals. També eren utilitzades com a lloc de retir i descans per la gent acomodada. Columela indica que la vil·la havia de tindre tres parts: urbana per a la vivenda, rustica per als esclaus i el bestiar, i fructuaria per a emmagatzemar productes agraris. En les vil·les es cultivaven cereals, vinya, olivera, verdures, llegums, tubèrculs i fruiters. Comptaven amb instal·lacions per a l’elaboració del vi i l’oli que s’emmagatzemaven en grans gerres o dolia. La ramaderia i la producció terrissera complementaven les activitats del camp. Les finques costaneres produïen també saladures i la famosa salsa de peix coneguda com garum.
Back to top