El treball de l'espart en època ibèrica

Vitrina 83.2
El treball de l'espart es documenta a través de les restes dels productes acabats i per les eines. Els incendis permeten documentar fragments d'estores, cordes i cistells que s'han conservat carbonitzats. Hi ha evidències indirectes de la presència d'objectes d'espart en les habitacions, les empremtes de les quals s'han quedat adherides o marcades en goterons de plom o en escòries de bronze.
Quant a les eines, es coneixen les agulles de ferro per a l'espart caracteritzades per la seua forma corba, amb un o dos orificis en l'extrem. Les tisores que s'inclouen en la vitrina no són exclusives del treball de l'espart. Són instruments de tall per a diversos fins, des de tondre fins a tallar teles, fils o fibres.
Back to top