Taller d'experimentació sobre joieria ibèrica

  • 01-01-2004 - 31-12-2024
L'utilització de diverses tècniques de treball emprades pels artesans Ibers permet enfrentar-se directament amb els reptes que planteja la manipulació de certs materials, així com entendre les solucions adoptades.

Els participants aprenen quins són els orígens, influències i característiques de la joieria ibèrica a través d'una explicació teòrica inicial i de la posterior experimentació amb diverses tècniques de treball, sobre fil i làmina, emprant ferramentes i suports prèviament preparats. En este taller, els participants s'emporten el resultat de la seua experimentació: la reproducció d'una joia ibèrica.
Educació secundària, Batxillerat i F.P. Grau Mitjà, Educació adults
    Back to top