Taller d'experimentació sobre ceràmica ibèrica

  • 01-01-2004 - 31-12-2024
Mitjançant la manipulació de diversos fragments de ceràmica i amb l'ajuda de rèpliques, fitxes i panells explicatius, els participants s'aproximen a les tècniques d'estudi i anàlisi de la ceràmica: tipus de pasta, parts dels recipients, orientació de les vores i tipologia, així com a les principals característiques de la seua producció i a les tècniques de fabricació i decoració de la ceràmica ibèrica.

El taller es divideix en dues àrees de treball: estudi arqueològic de la ceràmica i tècniques de decoració.

En la primera, els participants han de classificar una sèrie de fragments ceràmics, així aprenen a distingir la pasta fina de la tosca, a reconèixer les parts d'un recipients i a quina forma pertanyen. En la segona, reprodueixen alguns del motius decoratius que apareixen en les ceràmiques ibèriques emprant diversos tipus de pinzells.
Educació secundària, Batxillerat i F.P. Grau Mitjà, Educació adults
    Back to top