Bookcrossing. Dia del Llibre 2019

  • 23-04-2019

Un any més des de la Biblioteca volem commemorar amb vosaltres el Dia Internacional del Llibre, amb un Bookcrossing promogut pel Centro-Museo Artium de Vitoria-Gasteiz. La idea és compartir, les biblioteques de museus i centres d’art, un ‘alliberament massiu de llibres’. Enguany som 55 museus els que participen d'aquesta iniciativa.

Amb aquesta campanya es pretén inundar de llibres diverses ciutats espanyoles i, més en concret, difondre el foment de la lectura i el coneixement de les distintes disciplines culturals, en el nostre cas, la  prehistòria i l’arqueologia.

El bookcrossing o ‘club de llibres global’ es regeix per tres senzilles regles, conegudes com les tres erres: Read ‘llig’, Register ‘registra’, Release  ‘allibera’, i té l'objectiu què els qui arrepleguen els llibres, disfruten de la seua lectura i tornen a alliberar-los en un altre punt diferent del món.

Tots els llibres alliberats estaran acreditats amb les seues etiquetes corresponents, contindran les instruccions necessàries per a facilitar el lector la seua participació en la campanya i estaran registrats en la pàgina web www.bookcrossing-spain.com, on els diversos museus indicaran el lloc en què alliberaran cada exemplar.

Enguany celebrarem el Dia Internacional del Llibre el dia 23 d'abril,  alliberant al voltant de 15 publicacions d'edició pròpia per racons del Museu i del seu entorn.


Aquestes són les publicacions que anem a alliberar:

NYMPHEA: CONFÍN DE OIKOUMENE  (4)
Lloc d’alliberament i hora : 9-11 h.

Voltants de l'IVAM
Universitat Catòlica (Guillem Castro front a la Beneficència) 
Mercat de Mossèn Sorell
Plaça Vicent Iborra


A LA LLUM DE LA LLAR (4)
Lloc d’alliberament i hora : 9-11 h.

Plaça del Tossal

Hostal de Morella (C/. Hostal de Morella)

Pati de la Universitat Catòlica (Està prop de Torres Quart)

Escales de l’IVAM

 

HISTÒRIA DELS DINERS : GUIA DE SALA (4)

Lloc d’alliberament i hora : 9-11 h.

 

Torres de Quart

Pati de la Beneficència

Biblioteca Municipal Maria Beneyto

Plaça de Santa Úrsula (darrere de las torres de Quart)

 

FOTOIBERS 2013 : CONCURSO DE FOTOGRAFÍA (1)

Lloc d’alliberament i hora : 9-11 h.


Estàtua de Cervantes (Guillem de Castro)

 

LOS MAYAS: GUATEMALA (1)

Lloc d’alliberament i hora : 9-11 h.

 

Parc Mossèn Sorell

 

EL MISTERIO DE LA CUEVA (1)

Lloc d’alliberament i hora : 9-11 h.

 

Parc Infantil de Guillem de Castro

 

Anima't i «vine de caça»! La Biblioteca inundarà els voltants del Museu amb un muntó de publicacions molt interessants sobre prehistòria i arqueologia.

Tots els públics
    Back to top