"In Memoriam" Ruben Vela

  • 20-06-2018 - 20-08-2018
El 28 d'abril de 2018 va morir el Sr. Ruben Vela, a l'edat de 90 anys, antic col·laborador del Servei d'Investigació Prehistòrica del Museu de Prehistòria de València.
A l'octubre de 1960 el SIP va rebre oficialment en les instal·lacions del Museu de Prehistòria de València la col·lecció donada per l'aleshores cònsol de la República Argentina a València el Sr. Rubén A. Vela.
València adquiria un conjunt de materials molt representatiu del que va ser la prehistòria boliviana en un període que abastava més de 15.000 anys i arreplegava peces arqueològiques de bona part de les seues cultures locals, tan íntimament relacionades amb l'Amazònia, la serralada andina central i les regions del nord xilè i nord-oest argentí.
El llegat, al que pertanyen quasi en un cinquanta per cent instruments lítics en la seua majoria procedents de Viscachani (Bolívia), es compon de 929 peces, descrites i relacionades detalladament en la seua acta de donació com consta en La labor del SIP i el seu museu l'any 1960.
En 1998 el Museu de Prehistòria va realitzar una exposició temporal titulada "Les cultures indígenes andines de Tiwanaku a Cuzco" on es mostraven les peces més destacades de les cultures antigues que es van desenvolupar en una de les àrees nuclears més suggestiva i mítica de l'Amèrica Prehispánica: els Andes Centrals i regió del llac Titicaca.
    Back to top