Jornades de patrimoni arqueològic, desenvolupament i turisme

 • 19-12-2012 - 20-12-2012
El Museu canvia les dates de les Jornades sobre la viabilitat i sostenibilitat de l'ús turístic del Patrimoni Arqueològic. Aquestes seràn els dies 19 i 20 de desembre.
Els objectius de les Jornades són la reflexió sobre la gestió i conservació del patrimoni arqueològic des de l'àmbit municipal, i promoure actituds per a la seua gestió sostenible. De manera més específica, pretenem debatre sobre la manera en què els models de gestió turística del patrimoni arqueològic ha d'influir en la gestió quotidiana d'est.
 En concret:
 ·         Quin és el capital social i el capital econòmic que el patrimoni arqueològic in situ pot aportar a la societat i a les comunitats locals?
·         Quins han de ser els principis que guien el disseny d'iniciatives de turisme cultural arqueològic?
·         Què entenem per sostenibilitat en un projecte de gestió del patrimoni arqueològic? i Com dissenyar projectes de gestió del patrimoni in situ sostenibles?
·         En quina mesura pot cooperar el gestor del patrimoni amb altres agents en la conservació del territori i el desenvolupament local?
·         Existeixen models que hagen demostrat la sostenibilitat d'aquests projectes des de l'àmbit de les comunitats locals?
·         Quin és la via perquè l'Administració Local assumisca els nous reptes de conservació, difusió i ús públic del patrimoni?
Els temes a debatre seran:
 
·         Patrimoni arqueològic in situ, desenvolupament i turisme
 
·         El capital social del patrimoni arqueològic. La gestió per al desenvolupament i la participació les comunitats locals
 
·         La sostenibilitat econòmica dels projectes de musealizació i dels projectes de turisme cultural arqueològic en comunitats locals. La Ruta dels Ibers a València. Un projecte de producte turístic
 
·         Projectes de producte turístic a partir del Patrimoni Arqueològic en municipis d'interior. Anàlisi de Casos
 
El personal docent convidat serà:
 ·         Xurxo Ayán Vila. Institut de Ciències del Patrimoni, CSIC. La Corunya.
 ·         Daniel Garrido Pimentel. Cuevas Prehistòriques de Cantàbria.
 ·         Rafael Martínez González. Cap del Servei de Cultura. Diputació de Palencia.
 ·         Pau Rausell Köster. Universitat de València.
 ·         Elisa Rico Cánovas. Universidad de Alicante
·         Camen Gloria Rodríguez Salgado. Cova Pintada de Galdar. Gran Canària.
·         Javier Solsona Monzonis. Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. Programació Provisional / Calendari
 Dies 19 i 20 de novembre de 2012
 Dimecres dia 19
 Matí
09:00 h Presentació del curs
09:30 h Primera ponència
Patrimonio arqueológico in situ, desarrollo y turismo
Javier Solsona Monzonis i Elisa Rico Cánovas
10:15 h Segona ponència
 El capital social del patrimonio arqueológico. La gestión para el desarrollo y la participación de las comunidades locales. Xurxo Ayan Vila.11:15 / 11:45 h Descans
11:45 h Tercera ponència
La sostenibilidad económica de los proyectos de musealización y de los proyectos de turismo cultural arqueológico en comunidades localesPau Rausell Köster.
13:00 h Debat
 
Dimecres dia 19
Vesprada
 
16:15 h Presentació dels casos a anàlisis
16:30 h Cinquena ponència
La Villa Romana de la Olmeda. un ejemplo de gestión turística del patrimonio arqueológico desde la Diputación de Palencia
Rafael Martínez González.
17:30 h Sisena ponència
 La Cueva Pintada de Galdar, un ejemple de gestión turística del patrimonio arqueològicoCamen Gloria Rodríguez Salgado.
18:45 h Setena ponència
Las Cuevas Prehistoricas de Cantabria. Modelo de gestión del patrimonio en el medio rural
Daniel Garrido Pimentel.
19:45 h Debat
 
Dijous dia 20
Matí
 9:30 h Setena ponènciaLa ruta dels Ibers a València. Un proyecto de producto turístico
Conservador del Museu de Prehistòria de València
 
10:30/11:00 h Descans
 11:00 h Mesa Redona:És sostenible el turisme cultural arqueològic? El cas de la Ruta dels Ibers de València
 Dijous dia 20
 Vesprada
 16:30 h Avaluació i Treball en Grup18:30 h Clausura
 
Inscripció i contacte
 Existeixen tres modalitats d'assistència al curs:
 1)     Pla de Formació Local de la Diputació de València per a treballadors públics de les administracions locals.
 Si està interessat/a a participar en ell, pot sol·licitar-ho fins al dia 2 de novembre (inclusivament), a través del programa de teletramitació de sol·licituds. Inscriu-te directament en la pàgina de formació (no emplenar el formulari adjunt) http://www.dival.es/formacion/content/acceso-teletramitacion
 Servei de Formació - Diputació de València
 formacion@dival.es
 Telèfon: 963883991
 
2) Activitat d'Extensió Universitària de la Universitat de València (1 crèdit de lliure opció).
 Per a matricular-se en aquest curs és necessari emplenar el formulari que es troba a continuació.
 La persona inscrita rebrà per correu un document de pagament per un import de 24€ que haurà de satisfer en qualsevol oficina de Bankia entre les 8:30 i les 10:30 del matí o en qualsevol caixer automàtic si es disposa de compte en aquesta entitat. En qualsevol cas l'ingrés haurà de realitzar-se en els tres dies següents a la recepció del document de pagament. Una còpia del justificant de l'ingrés haurà de lliurar-se a l'inici de les jornades.
 
3)      Assistència lliure.
 Qualsevol persona interessada a assistir al curs pot fer-ho prèvia inscripció mitjançant el següent formulari. Durant les jornades es realitzarà un control d'assistència mitjançant fulles de signatures per a poder obtenir el certificat de les jornades.
 En els dies posteriors a la inscripció es rebrà un correu electrònic confirmant la mateixa.

 • Mesa redona: És sostenible el turisme cultural arqueològic? El cas de la Ruta dels Ibers de València

  20-12-2012
 • Conferència "La ruta dels Ibers a València. Un proyecto de producto turístico"

  20-12-2012
 • Conferència de Daniel Garrido Pimentel "Las Cuevas Prehistoricas de Cantabria. Modelo de gestión del patrimonio en el medio rural"

  19-12-2012
 • Conferència de Carmen Gloria Rodríguez Salgado "La Cueva Pintada de Galdar, un ejemple de gestión turística del patrimonio arqueològico"

  19-12-2012
 • Conferència de Rafael Martínez González "La Villa Romana de la Olmeda. un ejemplo de gestión turística del patrimonio arqueológico desde la Diputación de Palencia"

  19-12-2012
 • Conferència de Pau Rausell Köster "La sostenibilidad económica de los proyectos de musealización y de los proyectos de turismo cultural arqueológico en comunidades locales"

  19-12-2012
 • Conferència de Xurxo Ayan Vila "El capital social del patrimonio arqueológico. La gestión para el desarrollo y la participación de las comunidades locales"

  19-12-2012
 • Conferència de Javier Solsona Monzonis i Elisa Rico Cánovas "Patrimonio arqueológico in situ, desarrollo y turismo"

  19-12-2012
Back to top