II Jornades de Debat. Museus i Biblioteques: noves estratègies en Internet.

 • 27-10-2011 - 28-10-2011
El desenvolupament en Internet de les relacions socials i d'intercanvi d'informació i opinió està tenint un impacte rellevant en la vida dels Museus i les Biblioteques, ja que estableix noves maneres contacte entre les institucions culturals i els ciutadans, i obri la possibilitat d'oferir nous serveis i noves vies de comunicació i difusió del patrimoni.
L'aspiració de les institucions culturals d'apropar-se als seus públics i convertir-se en agents de desenvolupament de la societat, coincideix amb el creixement espectacular dels nous instruments de comunicació. Museus, Arxius i Biblioteques cada vegada estan més presents en la Xarxa i presten més serveis a través d'ella, però no sempre amb uns objectius definits i coherents amb la seua filosofia i models ètics i de serveis, condicionats per la moda i amb la intenció última de consolidar la seua presència social i el seu posicionament entre l'oferta cultural.
La ingent renovació d'instruments i vies de comunicació, així com la seua gran diversitat, genera dubtes de caràcter tècnic, ètic i legal que des de les nostres institucions no sempre som capaços d'abordar. El lliure accés al Patrimoni és coherent amb els nous models teòrics de museu i amb els objectius d'una biblioteca, però aquestes iniciatives tenen un conjunt d'exigències i requisits que haurien de ser irrenunciables: és òbvia la necessitat de tenir uns coneixements mínims de les eines a utilitzar i l'ús d'entorns gràfics atractius i de navegació senzilla, però també és irrenunciable la renovació i actualització periòdica, ja que obrir una nova via de comunicació exigeix estar preparat per a poder respondre al “nou” interlocutor i no defraudar les seues expectatives. D'altra banda, la major part dels elements patrimonials difosos, “publicats”, bàsicament fotografies i documents escrits, tenen associats drets de propietat que no poden ser obviats, per la qual cosa és necessari tenir desenvolupada una estratègia de comunicació en la qual aquests queden definits amb claredat.
 
Una de les mostres més evidents de la influència d'Internet és el sorgiment d'un nou concepte de museu i de biblioteca: el Museu o la Biblioteca en línia, que pot concebre's com a reclam publicitari per atraure a qualsevol visitant potencial a la pròpia institució, però que cada vegada més pretén posar a la disposició del públic de forma permanent determinats continguts patrimonials i culturals, i que més enllà de simples visites virtuals, va incloent en la seua oferta la publicació d'autèntiques bases de dades amb informació sobre milers d'obres.
Els instruments en Internet de les nostres institucions es converteixen en una eina més de treball, i sorgeix la possibilitat d’augmentar a través d'ella la prestació de serveis com ara els didàctics. Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen noves possibilitats per a l'educació que han de ser abarcades. D'igual manera, les biblioteques tenen un gran potencial de creixement en la difusió de repositoris digitals a través d'aquests àmbits. Aquest fòrum de Debat pretén aportar coneixements respecte a quins instruments utilitzar i com donar-los un ús apropiat.
 
 
PROGRAMA

27 d'octubre de 2011
09:00-09:30 h. Presentació
09:30-10:30 h. Institucions culturals i la Web 2.0. Antonio Núñez González. Diputació de València
10:30-11.00 h. Descanso
11:00-11:30 h. Recursos multimèdia
11:30-12:30 h. Creative Commons. Llicències per a la publicació de continguts en Internet. Ignasi Labastida i Juan. Universitat de Barcelona
12:30-13:00 h. Recursos multimèdia
13:00-14:00 h. Taula Redona. Una visió global dels Museus en la web. Moderen: Angel Sánchez i Manuel Gozálbes. Museu de Prehistòria de València Participen: Antonio Núñez, Ignasi Labastida.
16:00-17:00 h. Les coleccions de Museus en Internet. Reyes Carrasco Garrido. Ministerio de Cultura.
17:00-17:30 h. Recursos multimèdia
17:00-17:30 h. Descanso
18:00-19:00 h. Museus: estratatègies de comunicació i difusió en Internet. Cesar Carreras Monfort. Universitat Autónoma de Barcelona
19:00-20:00 h. Taula Redona. Coleccions i museus virtuals. Moderen: Angel Sánchez i Manuel Gozálbes. Museu de Prehistòria de València Participen: Cesar Carreras i Reyes Carrasco.
28 d'octubre de 2011
09:30-10:30 h. Recursos didàctics a través de la Xarxa. Salvador Martín Moya. Museo Thyssen-Bornemisza
10:30-11:00 h. Descanso
11:00-12:00 h. Publicacions electròniques. Digitalització i difusió. José Antonio Magan Wals. Universidad Complutense de Madrid
12:00-13:00 h. Les Biblioteques Virtuals i l'Educació. Juan Manuel Abascal Palazón. Universidad de Alicante.
13:00-14:00 h. Taula Redona. La gestión de los fondos bibliográficos en la la Red. Moderen: Consuelo Martín i Yolanda Fons. Biblioteca del Museu de Prehistòria de València Participen: Salvador Martín Moya, José Antonio Magán i Juan Manuel Abascal.
16:00-18:00 h. Sessió avaluatòria
 


 INSCRIPCIÓ
A la pàgina web de les jornades es pot trobar tota la informació sobre les modalitats d'assistència i el formulari d'inscripció: https://sites.google.com/site/museosybibliotecaseninternet/
 
 
 
 
 
 • Conferència de Juan Manuel Abascal "Les Biblioteques Virtuals i l'Educació"

  28-10-2011
 • Conferència de José Antonio Magán "Publicacions electròniques. Digitalització i difusió"

  28-10-2011
 • Conferència de Salvador Martín "Recursos didàctics a través de la Xarxa"

  28-10-2011
 • Taula redona. La gestión de los fondos bibliográficos en la la Red

  27-10-2011
 • Conferència de César Carreras Monfort "Museos: estrategias de comunicación y difusión en Internet"

  27-10-2011
 • Taula redona. Una visió global dels Museus en la web

  27-10-2011
 • Conferència de Reyes Carrasco Garrido "Las colecciones de Museos en Internet"

  27-10-2011
 • Conferència de Ignasi Labastida i Juan "Creative Commons. Licencias para la publicación de contenidos en Internet"

  27-10-2011
 • Conferència de Antonio Núñez González "Instituciones culturales y la Web 2.0"

  27-10-2011
Back to top