De la cuina a la taula

  • 22-10-2009 - 23-10-2009
L'aliment és una necessitat vital. Ja siga en forma sòlida o líquida, el fet de menjar va més enllà de la simple nutrició humana perquè fins al més senzill acte de transformació de productes alimentaris està condicionat per comportaments culturals. La idea de plaer, el tabú o les experiències sensitives estan estretament associades a l'alimentació i a la pràctica cultural que es considera adequada. A més, la comensalitat, menjar i beure en companyia, definix el grup social i possibilita experiències de socialització, que són tan diverses com els propis modes d'alimentació.
Aquestes consideracions han estat una constant assumida en molts estudis antropològics però poques vegades s'han acompanyat de l'estudi de les seues dimensions materials ni tampoc de tota la seua profunditat històrica. Ací s'obri un ampli i fructífer camp per a l'anàlisi arqueològica de l'alimentació quotidiana i festiva, des de punts de vista que integren el cicle de la producció, els intercanvis i el consum en una perspectiva històrica.
Esta Reunió pretén, reunir a especialistes sobre la Protohistòria en el Mediterrani occidental per a exposar i debatre qüestions relacionades amb l'alimentació durant el primer mil·leni aC. Els temes a tractar poden ser tan diversos com ho és el menjar i la beguda, però ens volem acostar a la dieta, als recipients i equipaments utilitzats i a les pràctiques culinàries des de les perspectives següents:
- Pràctiques culinàries: què, com, quan, qui cuina? (Secció A) - El mode en què l'alimentació contribueïx a definir el grup social i a acréixer les diferències en estils de consum i els formes de vida (Secció B) - Les relacions entre cuina, alimentació i gènere (Secció C) - Diferències culturals en dietes i en equipaments associats a la cuina: vaixelles, utensilis, instal·lacions (Secció D) - Paper social de les begudes alcohòliques: diferències en begudes i espais o moments de consum (Secció E)
En definitiva, pretenem que tots els participants compartisquen l'objectiu comú de discutir potser l'aspecte més important de l'experiència humana, l'alimentació, com a revelador de la varietat de comportaments en el passat. 
Tota la informació, programa, mode d'inscripció, etc. es troba ja disponible en la seua pàgina web:http://www.uv.es/reunion4
Famílies
    Back to top