Publicacions diverses

La Bastida de les Alcusses: 1928-2010

Helena Bonet Rosado
Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez
2011
, ISBN 978-84-7795-590-0 , 328 p.

Back to top