Jornades

Interaccions entre felins i humans: III Jornades d'Arqueozoologia del Museu de Prehistòria de València : homenatge a Innocenci Sarrión Montañana

2017
, ISBN 978-84-7795-793-5 , 438 p. p.