Velles indústries amb noves formes. L’utillatge de la pedra tallada

Vitrina 29

Davant de l'aparició de noves activitats productives, domèstiques i artesanals en el Neolític, la indústria de pedra tallada experimentarà alguns canvis: utilitza fonamentalment el sílex com a matèria primera i té un caràcter eminentment laminar, essent les fulles i fulletes els suports d’utensilis i armes d’ús quotidià, especialment ganivets, trepants, dents de falç i armadures geomètriques de fletxa.

Back to top