Falcata decorada amb inscripció ibèrica

Vitrina 108
La falcata podria haver format part del depòsit funerari d'un guerrer. Aquest exemplar, possiblement procedent del Rabosero (Sagunt, València), està decorat amb damasquinatge i té una inscripció en el contratall.
Back to top