El període del Ferro Antic (segles VII-VI aC): Los Villares (Caudete de las Fuentes, València)

Vitrina 74
Los Villares (Caudete de las Fuentes, València), és un gran assentament excavat des de 1956, la seqüència del qual cronoestratigràfica permet estudiar la trajectòria històrica dels períodes del Ferro Antic i Ibèric Antic ininterrompudament. En la vitrina es mostren contenidors ceràmics fets a mà junt amb altres produccions a torn pintades amb motius geomètrics que reconeixem com a ceràmiques ibèriques. A més, cal destacar la presència d’una copa jònia del segle VI aC.
Back to top