Els camps fan retrocedir als boscos

Vitrina 43
Els materials arqueològics ens diuen que la vida domèstica de les comunitats llauradores gira al voltant de la preparació del menjar, de la fabricació de la ceràmica, el teixit i la cistelleria, la preparació de l'utillatge d'os i de sílex, i la confecció d'un variat conjunt ornamental i religiós que en gran manera formarà part dels aixovars funeraris. La principal ocupació és l'agricultura i la ramaderia. La rompuda de noves terres fa retrocedir els boscos en favor dels camps de cultiu que ara creixen al voltant dels poblats i dels pastos que s'estenen per les muntanyes. En l'Ereta del Pedregal les anàlisis pol·líniques mostren el retrocés d'arbres com les carrasques i pins davant de l'augment de les plantes que indiquen els cultius. Els principals animals domèstics són ovelles i cabres. La caça conserva una relativa importància, davant de la necessitat de protegir els camps dels grans hervíboros, a més de ser un mitjà complementari per a l'ontenció de carn i matèries primeres.
Els materiales d'aquesta vitrina, procedents de l'Ereta del Pedregal (Navarrés), com ara els recipients ceràmics, els punxons, cisells i espàtules d'os, i les peces de telar, són evidències d'aquestes activitats.
Back to top