Diversitat i perfecció de l’utillatge de sílex

Vitrina 42

Amb l’aparició d’una nova matèria primera, el coure, la indústria lítica experimentà un nou desenvolupament i perfeccionament, de manera que ganivets i puntes de fletxa rivalitzen, quant a l’acabat, amb els fabricats en metall.
L’abundància de les puntes de fletxa als poblats i entre els aixovars funeraris tradueix la importància de l’arc com a veritable armament i, per tant, la probable freqüència d’enfrontaments i lluites entre grups. Els tipus lonsàngics i de monyons laterals menuts corresponen als moments inicials, mentre que les puntes de fletxa amb peduncle i aletes dominen al final del període.

Back to top