L’Eneolític: l’aparició dels metalls

Sala VIII
A partir del III mil·lenni aC. les comunitats llauradores alcen els seus poblats prop de les terres de cultiu, els quals van incrementant el seu tamany, generant estructures socials més complexes. Els punyals, punxons, puntes de javelina i destrals de coure se sumen a l’utillatge de sílex, os i pedra polida, com podem observar en els poblats de l’Ereta del Pedregal (Navarrés) i la Rambla Castellarda (Llíria). La creixent complexitat social es manifesta en el ritual funerari, utilitzant les coves naturals com a necròpolis en què es depositen aixovars que comprenen objectes de la vida quotidiana i distintes classes d’ídols, com en la Cova de la Pastora (Alcoi), en la que també es documenta la pràctica de la trepanació cranial. Cap a mitjan del III mil·lenni aC. apareixen els Vasos Campaniformes.

Vitrines

Back to top