Les necròpolis de Las Peñas (Zarra) i de Casa del Monte (Valdeganga, Albacete)

Vitrina 89
Aquests dos cementeris ibèrics il·lustren el paisatge funerari del segle V i IV aC. Tenien vora una trentena de tombes i van albergar els enterraments d'un sector social poderós. El tractament funerari consistia en la cremació del cadàver i l’enterrament de les restes en unes urnes que es depositaven en clots i que, de vegades, eren senyalitzades amb túmuls de pedres. En alguns casos les urnes estan acompanyades d’objectes personals, indicatius de l’alt estatus de la persona soterrada, com ara fíbules, passadors de cinturó i armes. Les llances i espases, tant les de fulla recta com les de fulla corba, denominades falcates, són les armes ofensives dels aixovars funeraris.
Back to top